So sánh giá Truyện Trinh Thám, Vụ án tháng 5 / 2017